Ennakkotutkimukset

Ennakkotutkimuspalvelumme on luotu asiakkaidemme avuksi suojausstrategian ja riskienhallinnan suunnitteluun. Kun luodaan uutta tavaramerkkiä tai laajennetaan merkin käyttöä uusille markkina-alueille, ennakkotutkimuksen avulla voidaan selvittää, ettei aiottu merkki loukkaa toisten oikeuksia ja että merkki on vapaa otettavaksi käyttöön.

Ennakkotutkimusten avulla voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä ja suurilta kustannuksilta, jotka aiheutuisivat, jos käyttöönotettu merkki jouduttaisiin vaihtamaan toiseen rekisteröintiesteen vuoksi. Ennakkotutkimuksia voidaan tehdä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tarvittaessa käytämme apuna laajaa ja luotettavaa ulkomaista asiamiesverkostoamme.