Patentit

Patentti antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita käyttämästä patentilla suojattua ratkaisua elinkeinotoiminnassa. Patentilla voidaan suojata teknisiä ratkaisuja, esim. tuotteita ja niiden osia, järjestelmiä, valmistus- ja muita menetelmiä sekä jonkin asian uudenlaista käyttöä. Patentoinnin avulla tuotekehitysinvestoinnit saadaan omaksi hyödyksi.

Patentilla suojattavan ratkaisun tulee teknisen luonteensa lisäksi olla uusi ja keksinnöllinen. Uutuudella tarkoitetaan, että keksintöä ei ole esitetty julkisesti ennen patentin hakemista. Keksinnöllisyys puolestaan edellyttää, että ratkaisun tulee erota oleellisesti aiemmin tunnetusta ratkaisusta.

Hoidamme patentointiin liittyvät toimeksiannot sekä Suomessa että muualla maailmassa, tarvittaessa ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa. Kokeneet asiamiehemme ovat motivoituneita etsimään kanssanne liiketoiminnallisesti kestäviä ratkaisuja oikeuksienne ja toimintavapautenne turvaamiseksi.