Mallioikeudet

Tuotteen omaperäinen ulkomuoto ja -asu eli design ovat monella alalla tärkeitä kilpailutekijöitä. Toisilla aloilla taas tuotteet ovat teknisesti niin samankaltaisia, että parhaaksi erottautumiskeinoksi osoittautuu usein tuotteen muotoilu. Tällöin mallirekisteröinnin merkitys korostuu, sillä rekisteröinnin haltija saa yksinoikeuden mallin kaupalliseen käyttöön ja voi puuttua mahdolliseen loukkaavaan toimintaan.

Suojan kohteena voi olla koko tuote, sen osa tai koriste, pakkauksen ulkoasu, erilaiset graafiset elementit tai vain jokin yksityiskohta tuotteesta. Mallioikeudella voidaan suojata myös erilaisia graafisia elementtejä, kuten logoja, etikettejä, verkkosivujen käyttöliittymiä ja ikoneja. Näiden designien suojauksen tukena voidaan tietyissä maissa käyttää myös tekijänoikeuden rekisteröintiä.