Suomalaiset verkkotunnukset

Suomalaiset domain-nimet tulee 5.9.2016 jälkeen rekisteröidä verkkotunnusvälittäjän kautta. Olemme ryhtyneet verkkotunnusvälittäjäksi .fi- ja .ax-verkkotunnuksille, jotta voimme jatkossakin hoitaa asiakkaidemme puolesta domain-nimien rekisteröinnit, siirrot ja uusimiset. .fi- ja .ax-verkkotunnuksia koskevat samat rekisteröintimääräykset.

Verkkotunnuksen käyttäjän tiedot

Verkkotunnus on aina rekisteröitävä sen käyttäjän nimiin. Lisäksi verkkotunnusrekisteriin merkittyjen verkkotunnuksen käyttäjän eli haltijan tietojen tulee olla ajan tasalla.

Asiakkaidemme tuleekin ilmoittaa meille viivytyksettä, mikäli haltijan tiedoissa on tapahtunut muutoksia, esimerkiksi:

– yhtiön toiminimi on muuttunut
– osoite on muuttunut
– domain-nimen haltija on vaihtunut esim. yritysjärjestelyiden takia
– domain-nimi tulee siirtää esim. tytäryhtiöltä emoyhtiölle.

Verkkotunnuksen muoto

Verkkotunnuksessa saa olla vähintään 2 ja enintään 63 merkkiä. Verkkotunnuksessa sallittuja merkkejä ovat kirjaimet a–z ja numerot 0-9. Luettelo sallituista erikoismerkeistä löytyy täältä.

Aikaisemmin kielletyt verkkotunnukset on nyt vapautettu, ja esimerkiksi etu- ja sukunimen yhdistelmästä muodostettuja verkkotunnuksia tai maatunnuksia voi jatkossa rekisteröidä vapaasti suomalaisiksi verkkotunnuksiksi.

Verkkotunnuksen valinta

Verkkotunnus ei edelleenkään saa loukata tavaramerkkejä tai toiminimiä, ja Viestintävirasto käsittelee jatkossakin peruutusvaatimuksia.

Verkkotunnus ei saa rekisteröimishetkellä:

1) vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle; tai
2) muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Mikäli verkkotunnus ei ole hakijan oma tavaramerkki tai toiminimi, on hakijan tarkastettava, ettei suunniteltu verkkotunnus ole toiselle rekisteröity nimi tai merkki. Rekisteröidyt tavaramerkit ja toiminimet voi tarkastaa seuraavista tietokannoista:

http://tietopalvelu.ytj.fi/yrityshaku.aspx
http://tavaramerkki.prh.fi/web/tietopalvelu/haku
http://euipo.europa.eu/eSearch/
http://yhdistysrekisteri.prh.fi/ryhaku.htx

Voit myös olla suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme, jotta voimme yhdessä miettiä sinulle sopivan verkkotunnuksen.

Nimipalvelimet

Fi-verkkotunnukselle ei ole enää pakollista määritellä nimipalvelimia sen rekisteröimishetkellä. Nimipalvelimet tulee poistaa verkkotunnusrekisteristä, mikäli verkkotunnus rekisteröidään vain varaustarkoituksessa, ilman erillisiä toiminnallisuuksia (kuten sähköposti tai verkkosivut).

Jos verkkotunnusvälittäjä kuitenkin ilmoittaa verkkotunnukselle nimipalvelimet, ne on määriteltävä Viestintäviraston määräyksen 68/2014 M mukaisesti. Nimipalvelinmääritykset voi tarkastaa Viestintäviraston sivuilta.