Ajankohtaista

Heinonen & Co vahvistaa patenttiosaamistaan ostamalla IPR Partnersin

Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy ja sen emoyhtiö Eversheds Asianajotoimisto Oy laajentavat patenttiliiketoimintaansa ostamalla arvostetun IPR Partners Oy:n patenttiasiamiestoiminnat 1.11.2016. – Tämän yhdistymisen kautta vahva IPR-osaamisemme laajenee entisestäänkin, sanoo Eversheds Asianajotoimiston toimitusjohtaja Harri Tolppanen. Kaupan myötä Eversheds/Heinosen IPR-tiimi vahvistuu yhdeksällä patentti- ja IP-alan asiantuntijalla. Palvelutarjooma kattaa nyt kaikki teknologian ja teollisuuden alat, eurooppapatenttihakemukset, väitemenettelyt ja innovaatioiden

lue lisää / 31.10.2016 / Uutiset

Heinonen & Co on nyt .fi- ja .ax-verkkotunnusten virallinen välittäjä

Kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt kotipaikasta riippumatta voivat rekisteröidä itselleen .fi- ja .ax-verkkotunnuksia eli domain-nimiä. Rekisteröiminen tapahtuu verkkotunnusvälittäjän kautta. Oikeuden domain-nimeen voi saada vain rekisteröimällä, ja domain-nimet myönnetään hakemusjärjestyksessä. Siksi on tärkeää rekisteröidä uudet tunnukset myös domain-niminä nopeasti sen jälkeen, kun ne on valittu. Rekisteröintirajoitusten poistuttua on mahdollista, että eri toimijat ryhtyvät rekisteröimään suojaamattomia domain-nimiä

lue lisää / 8.9.2016 / Uutiset

Käytännöt .fi-päätteisten verkkotunnusten osalta muuttuvat syyskuussa

Jatkossa kaikki verkkotunnuksiin liittyvät palvelut on hankittava verkkotunnusvälittäjän kautta. Tähän asti verkkotunnusten haltijat ovat voineet halutessaan asioida suoraan Viestintäviraston kanssa, mutta 5.9.2016 alkaen kaikki asiointi on hoidettava välittäjän kautta. Mikä muuttuu? Jatkossa jokaisella verkkotunnuksen käyttäjällä on oltava välittäjä. Vain välittäjä voi merkitä verkkotunnuksia Viestintäviraston verkkotunnusrekisteriin ja tehdä niihin muutoksia. Välittäjät tarjoavat kaikki fi-verkkotunnuksiin liittyvät peruspalvelut:

lue lisää / 9.8.2016 / Uutiset

Miten mahdollinen Brexit vaikuttaisi EU-tavaramerkkeihin?

Britannian kansanäänestys EU-jäsenyydestä järjestetään 23.6.2016. Britannian ero EU-jäsenyydestä olisi historiallinen tapahtuma, joka johtaisi suuriin muutoksiin ja epävarmuuteen erityisesti Britannian markkinoille suuntautuvassa kaupankäynnissä. Erotilanteessa maa joutuisi järjestämään asiansa EU:n kanssa uudelleen. Mitä tämä tarkoittaisi EU-tavaramerkkien osalta? Kukaan ei tiedä. EU-tavaramerkkien osalta säädökset ottavat hyvin huomioon mitä tapahtuu, kun järjestelmään otetaan lisää EU-jäseniä. Jäsenvaltion erotilannetta ei ole

lue lisää / 17.6.2016 / Uutiset

Eversheds edusti menestyksekkäästi F-Safety Oy:tä markkinaoikeudessa Kuomiokoski Oy:n KUOMA-talvisaappaita koskevassa mallioikeusriidassa

Eversheds Asianajotoimisto Oy edusti menestyksekkäästi jalkinealan tukkukauppaa harjoittavaa F-Safety Oy:tä markkinaoikeudessa mallioikeusriidassa. Kuomiokoski Oy väitti F-Safety Oy:n valmistuttamien lasten ANGRY BIRDS -talvisaappaiden loukkaavan Kuomiokoski Oy:n KUOMA-jalkineita koskevia mallioikeuksia vaatien F-Safety Oy:tä ja sen jakelijoita lopettamaan loukkauksen. F-Safety nosti asiassa ns. negatiivisen vahvistuskanteen markkinaoikeudessa selvittääkseen, että sen ANGRY BIRDS -jalkineet eivät loukkaa Kuomiokosken mallioikeuksia. Markkinaoikeus totesi,

lue lisää / 2.6.2016 / Uutiset

Evershedsin IPR-tiimille tunnustusta Legal 500 EMEA-julkaisussa

The Legal 500 EMEA 2016 -julkaisussa Eversheds Asianajotoimisto Oy on luokiteltu jälleen korkeimmalle eli Top Tier –tasolle immateriaalioikeuksien osaamisalueella. Tämän lisäksi Hanna-Maija Elo rankattiin ”leading individuals” -kategoriaan immateriaalioikeuksissa ja yksittäisistä asiantuntijoista suositeltiin Kukka Tommilaa. Lainaus julkaisusta: Immateriaalioikeudet Kukka Tommila Eversheds Attorneys Ltd’s team of 30 lawyers is led by Hanna-Maija Elo. The firm acted for

lue lisää / 19.4.2016

IPR-tiimimme top-rankattuna Chambers Global –julkaisussa

Evershedsin IPR-tiimi on top-rankattu vuoden 2016 Chambers Global –julkaisussa. Useat osakkaat ovat saaneet asiakkailtaan tunnustusta työstään. Lainauksia Chambers Globalista: The ”highly experienced and practical” Hanna-Maija Elo is recognised for her broad practice, covering trade mark infringement, design and commercial name rights, and copyright, counterfeit and parallel import cases. Clients say: ”She’s focused on working with

lue lisää / 15.4.2016

Evershedsin Tiina Orre valittu Suomen Anti-piratismiyhdistyksen hallitukseen

Evershedsin lakimies Tiina Orre on valittu Suomen Anti-piratismiyhdistys ry:n hallituksen jäseneksi 6.4.2016 alkaen. Vuonna 1998 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä estämään tuoteväärennösten ja piraattikopioiden valmistusta, kauppaa, jakelua ja muuta levitystä. Yhdistys pyrkii välittämään myös tietoa keinoista, lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä tuoteväärennöstoiminnan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä luomaan tehokkaita vastatoimia piratismille. Yhdistys järjestää erilaisia tapaamisia ja koulutustilaisuuksia sekä

lue lisää / 8.4.2016

EU-tavaramerkkejä koskeva asetus tulee voimaan 23.3.2016

Tavaramerkkien haltijoiden kannalta olennaisin muutos uudessa tavaramerkkiasetuksessa koskee EU-tavaramerkkien luokituskäytäntöä, joka aiheuttaa työtä useille merkinhaltijoille. Työtä ja aktiivisia toimenpiteitä vaativat ennen 22.6.2012 haetut EU-tavaramerkit, joissa on käytetty kansainvälisen Nizzan luokitusjärjestelmän luokkaotsikoita. Aikaisemman käytännön mukaan tällaisten tavaramerkkien katsottiin kattavan kaikki haettuun luokkaan kuuluvat tavarat tai palvelut. Lakiuudistuksen myötä tämä tulkintakäytäntö tulee koskemaan myös vanhoja EU-tavaramerkkejä, mikä

lue lisää / 1.3.2016 / Uutiset

Euroopan tavaramerkkilainsäädäntö uudistuu

Vuonna 2008 aloitettu Euroopan tavaramerkkijärjestelmän uudistushanke on vihdoin loppusuoralla. Muutoksen kohteena ovat sekä EU-tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö että tavaramerkkidirektiivi, jonka perusteella jäsenvaltioiden on tehtävä muutokset kansallisiin tavaramerkkilakeihin. Uudistuksen tarkoituksena on erityisesti nopeuttaa ja selkeyttää EU-tavaramerkkien rekisteröintiprosesseja ja muuttaa järjestelmää entistä tehokkaammaksi ja edullisemmaksi. Muutosten ajankohdat EU-tavaramerkkejä koskeva asetus on näillä näkymin tulossa voimaan maalis-huhtikuussa 2016. Lisäksi

lue lisää / 16.11.2015 / Uutiset