Artikkelit

Designin kansainvälinen suojaus – USA ja Japani mukaan

Kansainvälistä mallioikeusjärjestelmää (ns. Haagin sopimuksen Geneven asiakirja) on pyritty kehittämään ja laajentamaan jatkuvasti. Viimeisimpänä tärkeänä maana sopimukseen on liittynyt Etelä-Korea (1.7.2014 alkaen), ja juuri eilen julkaistun tiedon mukaan aivan näinä päivinä liittymisestään järjestelmään ilmoittavat myös USA ja Japani. Mallioikeus eli tuotteiden ja niiden osien ulkomuodon ja -asun (design) suojaus ja niiden lukuisat käyttömahdollisuudet IPR -salkun

lue lisää / 13.2.2015

Muista suojata koko pakkauksesi!

Muista suojata koko pakkauksesi! Pakkaukset ovat immateriaalioikeudellisesti mielenkiintoinen tuoteryhmä, sillä niihin kohdistuu kaikki teollisoikeudelliset suojamuodot alkaen patenteista ja hyödyllisyysmallioikeuksista, mallioikeuksien kautta tavaramerkkeihin asti. Kuluttajaliiketoiminnassa pakkaus itsessään saattaa muodostaa merkittävän osan itse tuotteesta, jolloin se vaikuttaa myös merkittävissä määrin asiakkaiden ostopäätökseen. Pakkauksien käytettävyys, ulkomuoto ja -asu muodostavat kokonaisuutena osan asiakkaan ostokokemuksesta ja siten ovat omalta osaltaan

lue lisää / 30.10.2014

TAVARAMERKKEJÄ KAIKILLE AISTEILLE

Sanojen, kuvioiden ja logojen tai näiden yhdistelmien lisäksi itse tuote, tuotteen ulkoasu, ääni, liike tai haju voidaan tietyin edellytyksin rekisteröidä tavaramerkkeinä. Eri maiden säädöksissä on lueteltu millainen tavaramerkki voi olla. Luettelot eivät kuitenkaan ole tyhjentäviä ja yleensä niissä on lopuksi mainittu, että tavaramerkki voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja joka muuten

lue lisää / 30.10.2014

TAVARAMERKIT – MUUTTUNEET LUOKITUSKÄYTÄNNÖT

Tavaramerkeissä on pitkään käytetty kansainvälisen Nizzan luokitusjärjestelmän nk. luokkaotsikoita. Luokkaotsikot ovat mahdollistaneet sen, ettei luokitukseen ole tarvinnut yksityiskohtaisesti listata merkillä tarjottavia tuotteita tai palveluita. Riittävää on yleensä ollut se, että oma tuote tai palvelu on luokiteltu oikean luokkaotsikon alle ja että sen numero on mainittu hakemuksessa. Tilanne on kuitenkin nyt täysin muuttunut. Sysäyksen muutokselle antoi

lue lisää / 14.4.2014

Rekisteröimätön mallioikeus – tekijänoikeudenomaista suojaa kopioita vastaan Euroopassa

Euroopan Unionissa, jossa osa tekijänoikeuteen liittyvästä lainsäädännöstä on edelleen lähtökohtaisesti kansallista, rekisteröimätön mallioikeus voi antaa poikkeuksellisen hyvän mahdollisuuden puuttua mallin kopiointiin EU:n alueella, ellei mallioikeutta ole aiemmin rekisteröity. Rekisteröimätön mallioikeus (unregistered Community design – UCD) kirjoitettiin osaksi Euroopan Unionin mallioikeuslainsäädäntöä vuoden 2002 mallioikeusasetuksessa. Tämä poikkeuksellinen suojamuoto tarkoitettiin kustannustehokkaaksi mallien suojakeinoksi niitä toimialoja varten, joilla tuotteiden

lue lisää / 14.4.2014